"Skazka” werkt samen met de ouders van tweetalige kinderen aan het


Voor kinderen

Kinderen van 2 tot 3 jaar krijgen les met actieve participatie van de ouders. We maken gebruik van de "ouder-kind" module. Algemene ontwikkeling en taalontwikkeling verlopen op een jonge leeftijd parallel aan elkaar. Daarom bevatten de lessen verschillende soorten taal- en ontwikkelingsactiviteiten. De vader of moeder zal zijn kind helpen tijdens de lessen en zal tegelijkertijd zelf nieuwe methodes en oefeningen leren om gedurende de week thuis verder te oefenen.

Als de school voldoende aanmeldingen krijgt, zullen wij met plezier een groep vormen voor kinderen van ouder dan 8 jaar.

Vakken

Het lesprogramma bestaat uit de volgende vakken:

Russische taal: spreekvaardigheden ontwikkelen, woordenschat opbouwen, lees- en schrijftechniek beheersen, voorbereiden voor de studie en de studie van de basisgrammatica;

algemene kennis van de wereld, wiskunde: ontwikkelen van logisch en ruimtelijk denken vaardigheden en van fijne motoriek, vinger- en fysieke spelen.

sprookjes en kinderverhalen: kennismaken met beroemde Russische literatuur, enscenering, toneelstukjes;

muziek: kinderliedjes, Russische folklore en klassieke muziek.

De principes van wiskunde zijn hetzelfde in elke taal. Daarom is wiskunde de codenaam voor deze bepaalde les. Onze doestelling is de ontwikkeling van matematika vaardigheden bij jonge kinderen. En de oudere kinderen zullen logisch en abstract leren denken. Hun woordenschat wordt met niet dagelijkse, diverse termen uitgebreid.

Als kinderen ouder worden, worden ook de lessen "volwassen". De vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, culturele studies komen er ook bij.

Russische sprookjes, gedichten en verhalen die wij op school gaan bestuderen, zullen een kind niet alleen helpen beter kennis te maken met de rijke wereld van volks- en auteursprookjes en de beste voorbeelden van kinderliteratuur, maar zullen ook helpen om het leven, tradities, feesten, karakter en cultuur van de Russen te leren kennen.

Indien door de ouders gewenst, kan onze school facultatieve lessen voor creatieve en intellectuele ontwikkeling van kinderen organiseren.

Methodologie

Onze benadering voor het leerproces is samengesteld uit Nederlandse en Russische leermethoden.

We beoefenen de «kring» methode voor groepswerk, doen aan frequente wisseling van de activiteiten tijdens de sessies, houden themalessen.

Wij gebruiken schoolboeken voor tweetalige kinderen, ontworpen door een aantal vooraanstaande specialisten van Russische universiteiten en de Russisch-sprekende professionals, wonende in West-Europa. Het zijn onder andere E. Protasova, N. Rodina, V. Chlebnikova, T. Tsukanova, A. Podgaevskaya, E. Khamrayeva, A. Poddubskaja.

De activiteiten van onze leraren zullen gericht zijn op zowel de effectieve organisatie van het onderwijsproces, als op de harmonieuze en actieve ontwikkeling van het kind.

Alle kinderen krijgen tijdens de les voldoende aandacht.

Leren wordt leuk, aangenaam en makkelijk !