Voor ouders

Je kind zit al op onze school? Dan is het de tijd om iets leuks en nuttigs voor jezelf en je partner te doen!

De ouders worden een keuze voorgeschoteld uit een leuk en nuttig tijdverblijf.


  • Je kunt een cursus Nederlands conversatie, een cursus basis Russisch en creatieve cursussen (tekenen/schilderen, zingen, dansen enz.) apart of samen met je partner volgen.

  • Als je talenten of hobby's hebt, en zou je deze willen delen met de andere ouders, dan kun je je eigen hobby-groep organiseren!

  • Thematische bijenkomsten en je sociale netwerk verbreiden zullen bekomen je goed! (ook van een grote nut zijn!)

  Nota bene! Als je wil ontspannen, recreëren of boodschappen doen, is er dichtbij een winkelcentrum, zes supermarkten, cafés, restaurants, twee parken en een pittoresque meer met een mooie fontein tot je beschikking!

  Een aangenaam verblijf toegewenst!

Interessant om te weten

In West-Europa en in Nederland in het bijzonder, groeit het aantal kinderen voor wie het Russisch een van de moedertalen is.

Er zijn twee groepen gezinnen :

 • Gemengde gezinnen, waar dagelijks in twee talen wordt gesproken en een van de voertalen is Russisch.

 • Russisch sprekende gezinnen, waar binnen het gezin alleen Russisch wordt gesproken.

De kinderen uit de tweede groep spreken de taal vloeiend. Bij deze kinderen moet de nadruk in het leren van de Russische taal op schrijftechniek en het leren van de spelling en grammaticale regels gelegd worden.

De kinderen uit de eerste groep vereisen echter speciale aandacht in alle aspecten van het leren van de taal. Ze beheersen de spreektaal op hun 8 - 10 jaar op hetzelfde niveau als 4-jarige eentalige Russische kinderen.

Huisregels

De school en de ouders - we zijn nu een gezin met gemeenschappelijke doelstellingen. Er is geen "u" en "ons", filosofie van verpeste weekend, maar er is een vriendelijke team van volwassenen die willens en wetens een haalbaar en dankbaar werk investeert in een project met de naam "onze kinderen". Elk familielid heeft een verantwoordelijkheid. Wat wordt verwacht van de ouders?

 • Bij het aanmelden bij de school, bepalen de ouders dus hun actieve deelname aan het leerproces: helpen met huiswerk, zorgen voor regelmatige aanwezigheid van kinderen op school, betrokkenheid bij binnen- en buitenschoolse activiteiten, enz.

 • Ouders gaan akkoord met tijdige betaling voor de lessen. De school hanteert het principe van voorbetaling. Een maand bijdrage wordt niet verrekend in verband met verzuim.

 • We kunnen zeker een oplossing voor moeilijke situaties vinden betreft studie of administratie. Wanneer ze zich voordoen, kunnen de ouders zich weneden tot leerkracht van uw kind of/ en de school administratie.